Den store kamp i dag er måske ikke som man kunne tro, rettet mod vranglære i kirken.  Jeg har efter et stykke tid nået frem til at kampen i dag i større grad handler om kirkens bibelsyn. Eller nærmere sagt mangel på et bibelsk bibelsyn. Engang var det normalt at folk og ledere i kirkerne […]

Share on Facebook

Jesus er Gud der blev menneske, Han gik hos os, blev dræbt på et kors, opstod igen og tog tilbage til sin Fader i Himlen. Men vi skal ikke glemme at Han vil komme igen, og når Han kommer´, bliver det ikke for at forvandle fem brød og to fisk til et måltid for flere […]

Share on Facebook

Engang talte jeg meget om hvordan Jesus han kunne læge vore sjæle hvis vi havde sår, og hvordan Han kunne hjælpe folk tilbage til en normal tilværelse, hvis de havde været ude i misbrug og andre ting som kan være skadeligt. Det er ikke noget jeg har så meget fokus på mere, og det har […]

Share on Facebook

Efter at Jesus engang havde sagt nogle sandheder overfor farisæerne kom disciplene til Jesus med et spørgsmål. “Da kom hans disciple hen til ham og sagde: »Ved du, at farisæerne tog anstød af at høre den tale?” Mattæus 15.12 Det var ikke noget disciplene brød sig om skete, muligvis fordi de stadig var påvirket af […]

Share on Facebook

Farisæerne var i høj grad provokeret af Jesu lære. For Han viste at det ikke var muligt at gøre sig god nok til at tilhøre Gud. Dette huede ikke farisæerne, for en stor del af deres liv handlede netop om at gøre sig god nok til at tilhøre Gud. Deres forsøg på frelse var baseret […]

Share on Facebook

Inden jeg går videre med serien ”De sande farisæere”, er det måske en god idé at give et overordnet indblik i hvem farisæerne var. Det var en vækkelsesretning som overfladisk set var fundamentalistisk, men reelt set var baseret på overleveringer og traditioner. Det var altså ikke bibelen der var deres første autoritet, men traditionen. Bibelen […]

Share on Facebook

Hvis man kigger i kirkelige medier som Udfordringen, Domino og Evangelist, så er der en ting der er slående. Manglen på evangeliet. Evangeliet er faktisk usædvanlig svært at finde i de medier, som ellers skulle udspringe af evangelisk kristendom. Engang var det ikke noget der var så svært at finde i de kirkelige medier, men […]

Share on Facebook

At jeg for nylig er blevet ekskluderet som forkynder (se forrige indlæg), behøves jo ikke gøres til et stort nummer. Men sagen er desværre at denne sag ikke er enestående. Det som jeg har oplevet er der andre der også har oplevet. Folk der har forkyndt et klart og bibelsk evangelium, har oplevet at blive […]

Share on Facebook

På mit forrige indlæg som var et åbent brev til Lars Due Christensen (se her) fik jeg følgende svar: “Kære Rene, jeg er stor tilhænger af åbenhed, hvor dette kan tænkes at have gavn for et bredt spektrum af mennesker. Karakteren af din henvendelse falder efter min mening ikke under denne kategori. Det at du […]

Share on Facebook

Opfølgning på dette indlæg: Lars Due Christensens svar kan ses på dette link. Jeg er jo blevet ekskluderet som forkynder i den kirke jeg er medlem i, pga utilfredshed med den prædiken jeg holdt til julefesten (se her). Dem som var utilfredse valgte at kigge lidt på min baggrund for at finde ud af om […]

Share on Facebook