Når jeg taler med folk der er tilhængere af kontemplativ bøn o.l. så forsvarer de sig ofte med at ørkenfædrene benyttedes sig af det. Eller også henviser de til en eller anden munk som blev anset for at være en autoritet. Men hvor kommer disse “nye” bønnemetoder fra? Er de bibelsk begrundede, eller er de […]

Share on Facebook