En lignelse som jeg prædikede over for et par år siden, vil jeg gerne gennemgå igen. Den står i starten af Mattæus 22, og jeg har valgt at gennemgå den stykkevis. Lad os starte med de første 7 vers: “Jesus tog til orde og talte igen til dem i lignelser: »Himmeriget ligner en konge, der […]

Share on Facebook