”Da sagde kongen til sine tjenere: Bind hænder og fødder på ham og kast ham ud i mørket udenfor. Dér skal der være gråd og tænderskæren.” Mattæus 22.13 Vi skal ikke glemme at den samme konge som her lader manden blive bundet og kastet ud i mørket, var den samme konge som havde inviteret folk. […]

Share on Facebook

Når jeg taler med folk der er tilhængere af kontemplativ bøn o.l. så forsvarer de sig ofte med at ørkenfædrene benyttedes sig af det. Eller også henviser de til en eller anden munk som blev anset for at være en autoritet. Men hvor kommer disse “nye” bønnemetoder fra? Er de bibelsk begrundede, eller er de […]

Share on Facebook

Som jeg skrev i sidste afsnit om Jesu lignelse om bryllupsfesten, så spurgte kongen gæsten i det forkerte tøj, hvordan han dog var kommet ind til festen. For det var ikke meningen at man skulle kunne komme ind til festen, hvis man ikke havde modtaget bryllupsklædning ved indgangen. Men gæsten tav står der. Han var […]

Share on Facebook

Selvsagt nej, men hvorfor så denne overskrift? Jo mange steder ser man at den måde at vi forsøger at formidle evangeliet på, ikke sker efter bibelske principper. Men istedet på markedsmæssige vilkår. Vi markedsfører Jesus som om Han er et produkt. Til unge markedsfører vi Ham på en måde, til børn på en anden måde […]

Share on Facebook

Da kongen kommer hen til manden som ikke havde bryllupstøj på sagde kongen til ham: “Min ven, hvordan er du kommet ind uden bryllupsklæder?” Mattæus 22.12 Det er interessant at manden som vi ved bagefter bliver smidt ud af festen, og ud i mørket hvor der er gråd og tænderskæren, bliver tiltalt som “min ven”. […]

Share on Facebook

Hvis du er født på ny, så har du også fået en ny natur. Du er blevet forvandlet fordi du har fået Guds natur i dig. Det er den samme natur der gør at du har svært ved leve i synd. Du kan godt komme til at synde, men du kan ikke bare vælge at […]

Share on Facebook

Prolog: Dette indlæg er ikke særlig godt skrevet eller formuleret. Jeg har ganske enkelt haft svært ved at formulere det her. Men på den anden side har jeg set mig nødsaget til at gøre opmærksom på det her. For mange synes Rick Warren er Guds gave til kirken. Men når jeg hører ham tale som […]

Share on Facebook

Jeg får en del henvendelser for tiden, af folk der er vrede på mig. De synes ikke jeg kan tillade mig at skrive hvad jeg gør. De mener jeg skaber splittelse, og andre ting. Der er flere ting som de beder mig om at fjerne som jeg har skrevet. Og det er også i orden […]

Share on Facebook

Der har været en del henvendelser ang. mine skriverier om en bestemt kirkeretnings sommercamp. Det kan jeg nu godt forstå, men der er dog flere der misforstår hvad jeg har skrevet. Men jeg har langtfra været ude på at gøre alle i den kirkeretning til frafaldne, eller dårlige kristne. Når andre kommentatorer har skåret alle […]

Share on Facebook

I første del af denne serie, kunne vi se at Gud er den der søger os, på trods af vores modstand mod Ham. Men Han er også den der bliver vred, når vi afviser Ham (se første afsnit her: Gud holder fest 1.). Vi så i andet afsnit at Gud ikke søger folk pga deres […]

Share on Facebook