I næste weekend kommer selveste Joel Osteens lovsangsleder til Danmark for at holde to koncerter. Han er ifølge flere en af de mest ledende personer indenfor moderne gospel, hvis ikke den førende. Han er kendt som Israel Houghton, og er ganske rigtig, rimelig musikalsk. Men Israel Houghton har ikke forstået evangeliet og leder andre mennesker væk fra Jesus og over i en følelsesmæssig tilstand hvor kristendom bliver til en oplevelse og ikke et liv baseret på sandhed.
Jeg har intet problem i at sige at Israel Houghton ikke har forstået evangeliet, for hvis han havde, så ville han ikke kunne samarbejde med Joel Osteen som han har været lovsangsleder for i adskillige år. Ikke nok med at han samarbejder med ham, han har også offentligt gået ud og forsvaret Osteen. Til Associated Press har han forsvaret at Osteen ikke taler nok om synd med dette statement:

“Houghton says he would rather offend Christian leaders who think Osteen doesn’t preach enough about sin than the many non-Christians who are attracted to Osteen’s message of God’s love for them,”.

Umiddelbart et smukt udsagn, men årsagen til at så mange ikke kristne er tiltrukket af Osteens budskab er jo netop at han ikke taler om ders synd. Men kun om deres muligheder, og den fantastiske fremtid de kan få, hvis de følger Osteens livsfilosofi. En livsfilosofi som går ud på at leve dit bedste liv nu. Hvilket gør at man er nødt til at spørge sig selv om det er en god idé at følge en pastor som påstår man skal leve sit bedste liv nu, for så er det jo ikke Himlen man er på vej til, tværtimod. At Israel Houghton ikke er i stand til at forstå nødvendigheden af at pointere hvad synd er, og hvor alvorlig den er, så folk kan se nødvendigheden af at finde en der kan frelse dem, viser at han ikke har forstået et af de allervæsentligste kernepunkter i evangeliet. Forstår du ikke hvad synd og Guds vrede er, så forstår du heller ikke Guds kærlighed, og slet ikke hvad der reelt set skete på korset.
Men det er jo heller ikke noget Israel Houghton selv fokuserer så meget på. Han mener udfra hans eget arbejde at det er meningen at han skal få folk ind i en særlig tilstand. En tilstand som nogen anser for at være lovsang og tilbedelse, mens andre mener det er en form for massehypnose der sker. Dertil kan tillægges at hans forkyndelse minder i frygtelig grad om Torben Søndergaards. Den handler nemlig mere om ham selv, og hans oplevelser, end det handler om hvad Jesus Kristus.


Udover at være lovsangsleder i Joel Osteens kirke, så samarbejder Israel Houghton med vranglærere som Steven Furtick, og T. D. Jakes. Hvem af de to der er værst har jeg svært ved at konkludere. Men at han kan samarbejde med folk som dem også, er bare med til at slå endnu mere fast at Israel Houghton ikke forstår evangeliet, og derfor ikke kan se at hverken Furtick, Jakes eller Osteen prædiker evangeliet. De prædiker noget andet. Men at have en mand som Houghton på scenen til at gejle folk op inden man selv stiller sig frem og fremsiger den ene usandhed efter den anden, er de sikkert glade for. For når først folk er kommet ind i en stemning som folk mistolker som en slags salvelse eller helligåndsudgydelse, men reelt set er massehypnose, så er de langt mere modtagelige overfor hvad end folk siger. Noget jeg har oplevet flere gange hos Hillsong bl.a.
Prisen for at komme til koncert i Herning er 175 kr. Hvad den koster at se i Københavns kulturcenter (pinsekirken i København) ved jeg ikke. Men det bliver det samme form for massehypnose der sker begge steder, medmindre folk begynder at lægge mærke til at det kun er catchy musik, med korte sætninger der bliver gentaget igen og igen. Du kan læse mere om hvorfor dette har mere at gøre med massehypnose end det har at gøre med lovsang på dette link som jeg skrev for ca 6 år siden: https://sand.omvendelse.dk/foregar-der-massehypnose-til-kristne-m%c3%b8der-882.htm
Sangen som er i denne video, som han synger sammen med Hillsong er også blevet nævnt i det indlæg, og hvorfor det har mere at gøre med massehypnose end med Helligånden.

Share on Facebook

Leave a Reply