Som kristen og økonom er dette ret spændende læsning. I Kristeligt Dagblad kan man i dag læse at økonomen George Soros forudsiger at den verdensomspændende finanskrise, på sigt vil medføre en ny verdensorden. (Og på Politikens hjemmeside kan man i dag d.2/4/2009 se en lignende udtalelse fra Gordon Brown).

“Generelt set er det sandsynligt, at vi skal gennemgå en periode med stor usikkerhed og ødelæggelse af finansiel velstand, før en ny verdensorden dukker op” George Soros (se nederst i artiklen).

Det er interessant at se at Soros begrundelse for at der kan komme en ny verdensorden, er usikkerhed og ødelæggelse af finansiel velstand. Folk vil ikke være villige til at underlægge sig et nyt verdenssyssystem, medmindre de føler sig truet på deres egen velfærd. Dette er sjovt nok i fuldstændig overenstemmelse med Frits Langs gamle film “Das testament dr. Mabuse” fra 1934. Det var en slags forudsigelse af hvordan Hitler ville få magten i Tyskland, men det er nu kun en information som film-nørder kan bruge til noget.
Hvis vi kan risikere at miste vores formue,vores boliger, vores job, osv osv, så vil mange gå meget langt for at få lov til at beholde det. Så vil man også underkaste sig et system som vil have kontrol over den enkelte. En kontrol som udadtil er baseret på styringen af økonomiske transaktioner. Men som bibelen siger er styret af en antikristlig ånd.

Nu kunne jeg skrive meget om chips i højre hånd og pande, og hvordan den chip kan fungere som betalingsmiddel og Identificeringskode, og hvordan dette er forudsagt i Johannes Åbenbaringens kapitel 13. Men det må vente til en anden gang. Det der gør George Soros udtalelse interessant, er at dette ikke er første gang, folk med indflydelse har påstået at en ny verdensorden er lige rundt om hjørnet. Det er noget man kan finde igennem flere generationer tilbage. Jeg tror også på at det vil ske en dag. Men det vil ikke ske førend tiden er inde. Det antikristlige rige er måske nok parat til at overtage, men det har det været i lang tid. Faktisk siden Paulus. Men det er ikke noget vi skal lade os skræmme af. Lad os se hvad Paulus skriver i anden Thessalonikerbrev kapitel 2:1-7

“Vi beder jer, brødre, når det gælder vor Herre Jesu Kristi komme, og hvordan vi skal føres sammen med ham, så lad jer ikke straks bringe ud af fatning eller skræmme, hverken af en profeti eller af et ord eller af et brev, der skulle være fra os, om at Herrens dag er lige forestående. Lad ingen på nogen måde forlede jer. Først skal nemlig frafaldet komme og lovløshedens menneske åbenbares, fortabelsens søn, modstanderen, der ophøjer sig over alt, hvad der hedder Gud og helligdom, så at han sætter sig i Guds tempel og udgiver sig selv for at være Gud. Husker I ikke, at jeg sagde dette til jer, mens jeg endnu var hos jer? I ved også nu, hvad det er, der holder igen, så at han først åbenbares, når hans tid er inde. For allerede nu virker lovløshedens hemmelighed; blot skal han, der endnu holder igen, først fjernes.”

Hvad mangler?
Der er altså noget der holder igen, førend den sidste antikrist kan komme frem på scenen. Hvad det er der holder igen, er der mange meninger om. Det skal jeg ikke forsøge at vurdere her. Jeg synes endnu ikke at jeg har fundet en bulletproof teori herom. Men en ting ved jeg. Det vil ikke ske førend Gud tillader det. Selvom alt er parat med mikrochip, elektronisk handel, og kraftig overvågning af samfundet, så kan den nye verdensorden endnu ikke komme til. Dertil er der også flere ting der mangler at gå i opfyldelse. F.x. at forkynde evangeliet til alle folkeslagene. Det er endnu ikke sket. Så brødre og søstre, vi har lang vej endnu. Hvis du gerne vil have at Jesus kommer og henter sin brud snart, så gå ud og forkynd evangeliet for andre. For Han vil ikke komme førend folk har fået det evangelium forkyndt, for at ingen skal kunne stå med en undskyldning overfor Ham på dommens dag.

Share on Facebook

9 Responses to “Økonom forudsiger en ny verdensorden”

 1. Nyt i Natten Says:

  Tak for artiklen.
  Men du glemmer én ting – at alting går hurtigere, end nogen kan forstille sig i dag.

 2. Jesper Says:

  Som en tyv om natten… og selv om man kan fristes til at ønske en forlænget frist, for om endnu flere kan blive omvendt, ønsker jeg det sker snart, en Kirke i sand vækst er ikke en professionel marketingkirke, eller en postmoderne tilnærmelse, men en Kirke der beder “Kom Herre, kom snart!”

 3. René Vester Says:

  Ja jeg ved godt hvad du mener med

  “selv om man kan fristes til at ønske en forlænget frist, for om endnu flere kan blive omvendt, ønsker jeg det sker snart”

  Vi er splittede. Dels ønsker vi at flere må få del i Jesu dyrebare nåde, men hvor vi længes efter at komme hjem samtidig. Mit ønske er også at den kirke som man vil se i de sidste tider er en kirke som står fast på Guds ord, og ikke falder for denne verdens tilbud, som dem du nævner.

  Til Lis
  Ja det er sandt at det går hurtigere i dag. Man kan undre sig. Men vi mangler stadig at få forkyndt evangeliet til alle folkeslag. Selvom det går hurtigt i dag, så er det stadig Gud der holder tilbage for den sidste antikrist. Der er noget der skal opfyldes først.

 4. Nyt i Natten Says:

  Er der nogen, der – i disse tider med internet og radiomission – helt konkret ved hvor mange folkeslag, der endnu ikke har hørt evangeliet?

 5. René Vester Says:

  Præcis hvor mange folkeslag der er tale om, tror jeg er meget svært at vurdere. Men man mener at ca 2 milliarder mennesker bor i unåede områder. Dette tal er der dog uenighed om. Nogle mener det er 2½ og andre1½. Jeg kan ikke lige huske hvor jeg har tallene fra på stående fod. Det vi kan konkludere er at rigtig mange stadig har brug for at få evangeliet forkyndt.
  Og der kommer jo en tid hvor det ikke er muligt at arbejde, så det er med at benytte den gunstige tid som vi endnu har. Jeg oplever faktisk at folk godt vil høre evangeliet. Selvfølgelig er der også nogen som ikke vil høre. Men mange er faktisk interesseret, i at høre det sande evangelium.

 6. Hey Says:

  “Hvis du gerne vil have at Jesus kommer og henter sin brud snart, så gå ud og forkynd evangeliet for andre.”

  Hmm. Gud har nu udvalgt en bestemt dag, har han ikke? 😉

  Vi kan ikke påvirke den dag. Og vi ville heller ikke flytte den en dag, om vi så ødelagde alverden microchips. Men jo, jeg er ret sikker på, at dagen vil blive inden for de næste 100 år.

 7. René Vester Says:

  Ja Han har forudbestemt en dag, fordi Han er forudvidende om hvornår vi har forkyndt evangeliet for alle folkeslag med mere. Netop det at Han har forudbestemt en dag, skal jo ikke være med til at få os til at slå os til ro og slappe af som den dovne tjener. Den gode tjener er ham som Jesus finder aktiv i sit kald.

 8. David Says:

  Heysa “Hey”

  hvordan kan du være ret sikker på at dagen kommer inden for de næste 100 år, når der står “Thi ingen kender timen”?
  Det kan da kun være Gud selv der kender det øjeblik, det hele bryder løs.

 9. Susan Møllerskov Says:

  Det er kun timen og dagen, vi ikke kan vide.

Leave a Reply