Steven Lawson som er en af mine store forbilleder når det drejer sig om forkyndelse, talte i dag over første korinterbrevs andet kapitel. Et af mine ynglingskapitler i bibelen. Hvad han sagde kan opsummeres til følgende: En prædikant der ikke prædiker evangeliet om Kristus som den centrale og naturlige del af budskabet, er som en […]

Share on Facebook