Dette er et emne som jeg i lang tid har valgt at ignorere offentligt, selvom jeg har haft en mening om det. Kan kvinder være præster i Guds kirke, og i givet fald at det ikke er tilfældet, hvad er så kvindens rolle i kirken såvel som i hjemmet? Generelt set har jeg ikke ment […]

Share on Facebook