Den 26-29 juli 2011 på Hedemølle Efterskole ved Bjerringbro, vil Tilbage til Bibelen holde deres årlige bibellejr. Denne gang er det Pastor og bibellærer Voddie Baucham som vil være hovedtaleren. Voddie er kendt for en kompromisløst bibelsk forkyndelse, som både har åbnet døre såvel som lukket døre for ham. Vi fra Tilbage til Bibelen, mener at […]

Share on Facebook

I USA er der p.t. tegn på at Gud virker stærkt i de bibelsk baserede kristne menigheder. For der er efterhånden opstået mange sunde arbejdsmæssige fællesskaber imellem kirker fra forskellige kirkeretninger. Her mener jeg ikke et fællesskab som er imellem kirkeretningernes organisationer, men et fællesskab som er imellem de kirker i kirkeretningerne som er kristne […]

Share on Facebook

“Hver dag dør jeg” skriver Paulus i første Korinterbrev 15.31. Hvilket isoleret set er noget underligt noget at skrive, for Jesus kom jo for at give os liv, ikke sandt? Engang forstod jeg ikke hvad Paulus mente med at vi skulle dø, at vi er som slagtefår der dræbes dagen lang (Romerbrevet 8.36). Det var ikke […]

Share on Facebook

Nu har jeg skrevet på denne blog i over tre år, og det er blevet til 1000 indlæg med den her. Så jeg tænkte at det gav anledning til at kigge tilbage, og give læserne et indblik i hvad der sker bag kulisserne, og hvilke frugter denne hjemmeside muligvis har været med til at frembringe. […]

Share on Facebook

I USA har der for nylig været en pastor-konference for baptisterne. Her har den unge pastor Matt Chandler givet en velfortjent opsang til pastorerne her. En opsang der er mindst ligeså meget brug for til præsterne herhjemme. Matt Chandler kunne godt have gjort som de fleste andre præster, og bare have sagt noget som ikke […]

Share on Facebook

Det er pinse i dag, og det er kirkens fødselsdag. For det var på pinsedag at Helligånden blev udgydt, og Guds startede sin kirke. Så det er en stor fødselsdag.Tegnet på at det er her kirken blev født, er at Helligånden blev udgydt over disciplene. Så her kan vi altså se hvad der kendetegner en […]

Share on Facebook

I denne prædiken taler jeg om den måske bedste konge i det gamle testamente. Hans navn var Josijas og han blev konge allerede som 8-årig. Hans liv, gerninger og overgivelse til Gud, har mange rigtig relevante budskaber til de kirker som ønsker vækkelse efter Guds principper. For i denne historie ser vi hvad sand bibelsk […]

Share on Facebook

I første afsnit om lignelsen om kongesønnens bryllup, så vi at Gud er den der inviterer, men dem som havde førsteret til at blive inviteret, var ikke interesseret, hvilket fik forfærdelige konsekvenser. Du kan læse første afsnit her: Gud holder fest 1. Men lad os nu se på de næste tre vers fra denne lignelse: […]

Share on Facebook

Jeg har lovet at skrive hvorfor jeg har gjort så meget ud af aflysningen af Paul Washer på Pinsevækkelsens sommercamp. Det har ikke været noget jeg har haft lyst til at skrive om, så derfor har jeg kommet til at udsætte det nogen gange. For hvad jeg skriver her, ved jeg at der er nogen […]

Share on Facebook

Jeg læste for et par dage siden nogle artikler om vækkelse. Jeg havde forventet at der stod noget godt, men blev ret skuffet. Det handlede nemlig ikke om bibelsk vækkelse, men om den vækkelse som menneskene ønskede skulle komme. En vækkelse der bare medførte at kirkerne blev større. Jeg har bestemt ikke noget imod at […]

Share on Facebook