Jeg havde for nylig en debat på Facebook med Simon Griis der er pastor i evangeliesalen i Randers. Den var ikke så positiv som jeg ønskede og bølgerne gik lidt for højt indimellem, så flere af mine svar, var ikke så fattede som de burde være. Det burde jeg have gjort bedre. På eksempelvis et […]

Share on Facebook

Da soldaterne kom for at hente Jesus i Getsemenas have skete der noget som fik Jesus til at tale om hvilken autoritet Han havde. Der står: En af dem, der var sammen med Jesus, løftede hånden og trak sit sværd, slog efter ypperstepræstens tjener og huggede øret af ham.  Da sagde Jesus til ham: »Stik […]

Share on Facebook

De tre første indlæg i denne serie, var mere positivt ladet end denne bliver, men vi kan ikke nøjes med kun at se på den positivt ladede del, vi må også se på den negativt ladede. Der findes godt nok en bibeludgave som ikke gør det, den har fået navnet ”The positive bible”. Den har […]

Share on Facebook

I mange evangeliske kirker bruger man i dag den såkaldte ”synderens bøn”. Det foregår på den måde at folk har hørt et budskab, der som regel ikke er evangeliet, men i nogen få tilfælde faktisk er evangeliet. Herefter bliver folk indbudt til at bede en bøn som skal gentages efter prædikanten. Derefter siger man ofte […]

Share on Facebook

Sidst skrev jeg om hvordan Moses Hansen ikke ville lade sig vurdere i lyset af skriften og hvordan det viser sig at manden ikke har en bibelsk forståelse og tro på Helligåndens virke. Det kom der en lang debat om på Facebook, som jeg synes var bedrøvelig på mange områder. Du kan se indlægget her: […]

Share on Facebook

Nogen gange opstår der historier hos os kristne, som vi synes viser at vi er dem der har tjek på det, og dem der ikke er kristne har ikke tjek på noget som helst. Mange af de historier fungerer som vandrehistorier, og er ret dårlige.Der eksempelvis den om Charles Darwin der på sit dødsleje skulle […]

Share on Facebook

På søndag skal jeg holde en påskeprædiken. Jeg fandt rimelig hurtigt ud af hvad vinklen skulle være, for der sker en masse begivenheder før og under Jesu korsfæstelse som viser at mennesket dels vil have en gud, men at der er en stor fare for at det er en gud som er skabt i vort […]

Share on Facebook

Jeg blev flere gange blevet anklaget for ikke at have ret til at udtale mig om bibelske ting. Argumenterne har ofte været at man ikke mente at jeg havde ret til det, eftersom at man mente jeg ikke havde nogen teologisk uddannelse. Nu har jeg da været på bibelskole et par gange før, og har […]

Share on Facebook

I går gik jeg igang med at prædike udfra Mattæusevangeliet. Det er planen at gennemgå hele bogen som en lang prædikenserie. Så det tager nok nogle år, men jeg tror det bliver godt at tage det hele med og derved at få en god balance i forkyndelsen, og ikke bare tage de områder ud af bibelen, […]

Share on Facebook

At folk bruger Guds ord på en ikke helt tilsigtet måde, er noget vi meget nemt ser igennem fingre med. Dels kan vi sige at det var jo nok ment i en god mening, eller at det skal man ikke tage så tungt. Og der kan da også være ting her og der, som vi […]

Share on Facebook