I dag langfredag blev Jesus korsfæstet på Golgatas kors. Han blev anklaget af jøderne, sendt til korsfæstelse af Pontius Pilatus, og naglet fast til korset af Romerne. Men hvem var det egentlig der dræbte Jesus? For det var ikke korset der dræbte Jesus. Det var Gud selv der dræbte sin egen søn. For vi skal […]

Share on Facebook

I Getsemanes have bad Jesus den tilsyneladende underlige bøn: “Fader, hvis du vil, så tag dette bæger fra mig. Dog, ske ikke min vilje, men din.” Lukas 22.42. Men hvad var det for et bæger som Jesus bad måtte gå Ham forbi? Det kan vi finde ud af ved at se på hvornår der ellers er […]

Share on Facebook

Da Jesus blev korsfæstet blev han hængt mellem to røvere. Den ene havde gudsfrygt og omvendte sig på korset. Det var til ham at Jesus sagde: “Sandelig siger jeg dig: I dag skal du være med mig i Paradis.” Lukas 23.43 Den anden derimod hånede Jesus. På et tidspunkt hvor han var sikker på at han […]

Share on Facebook

Evangeliet er verdens vigtigste budskab, da dette budskab kan ændre et menneskes retning fra evig fortabelse i Helvede til evigt liv hos Gud i Himlen. Derfor er det også vigtigt at få evangeliet formuleret så det er bibelsk korrekt og forståeligt. En forkert beskrivelse af evangeliet kan få skæbnesvangre konsekvenser, da det kan betyde at […]

Share on Facebook

Da Jesus blev korsfæstet blev han sat mellem to røvere. Den ene havde gudsfrygt og omvendte sig på korset. Det var til ham at Jesus sagde: “Sandelig siger jeg dig: I dag skal du være med mig i Paradis.” Lukas 23.43 Den anden derimod hånede Jesus. På et tidspunkt hvor han var sikker på at […]

Share on Facebook

Johannes Døberens budskab var en advarsel imod den kommende dom. Men hvorfor er det så vigtigt at have den del med i den nytestamentlige forkyndelse? Jo, hvis man finder ud af hvad bibelen siger om Helvede, så er det noget vi er nødt til at tage alvorligt, også i forkyndelsen, selvom det ikke er det […]

Share on Facebook

Hvis man skal tro på hvad medierne siger, så kunne det nogen gange se ud til at lykken handler om at være seksuel frigjort. Udlev din seksualitet og find dit eget jeg i det. Udforsk seksuelle afkroge og specialiteter som om det er et stort tagselv bord på DFDS Oslofærges buffet Seven Seas (og der […]

Share on Facebook

Den kristne har grund til at være glad, derfor kan Paulus med fuld fortrøstning skrive ”Glæd jer altid i Herren” til kirken i Fillippi. Det kan han gøre selvom han på tidspunktet han skriver dette, sidder under fangenskab i Rom. Godt nok et noget mildere fangenskab, end det han har oplevet før, men om ikke […]

Share on Facebook

I min gennemgang af Mattæusevangeliet er jeg denne gang kommet til Johannes Døberens tjeneste. Hvad var årsagen til hans enorme succes? Det er ret interessant at finde ud af, da hans tjenestemetode burde have medført fiasko. Og hvordan kunne han tillade sig at kalde den tids hellige for øgleyngel, var det ikke lige voldsomt nok? […]

Share on Facebook

Da soldaterne kom for at hente Jesus i Getsemenas have skete der noget som fik Jesus til at tale om hvilken autoritet Han havde. Der står: En af dem, der var sammen med Jesus, løftede hånden og trak sit sværd, slog efter ypperstepræstens tjener og huggede øret af ham.  Da sagde Jesus til ham: »Stik […]

Share on Facebook