Jeg er ikke imod ærkæologi. Heller ikke bibelsk ærkæologi. Tværtimod finder jeg det særdeles spændende. Men der er områder indenfor det nærmest pseudoærkæologiske område der hedder relikvierne. Relikvier er ting fra Jesu tid som har været relateret til enten Jesus direkte eller til apostlene. F.x. er der relikvier som angiveligt skulle være en apostels hånd […]

Share on Facebook