Efter at Jesus engang havde sagt nogle sandheder overfor farisæerne kom disciplene til Jesus med et spørgsmål. “Da kom hans disciple hen til ham og sagde: »Ved du, at farisæerne tog anstød af at høre den tale?” Mattæus 15.12 Det var ikke noget disciplene brød sig om skete, muligvis fordi de stadig var påvirket af […]

Share on Facebook