Inden jeg går videre med serien ”De sande farisæere”, er det måske en god idé at give et overordnet indblik i hvem farisæerne var. Det var en vækkelsesretning som overfladisk set var fundamentalistisk, men reelt set var baseret på overleveringer og traditioner. Det var altså ikke bibelen der var deres første autoritet, men traditionen. Bibelen […]

Share on Facebook