Hvad der skete på Golgatas kors er så vigtig en del af den evangeliske forkyndelse, og må siges at være uundværlig. For uden korset, ville der ikke være nogen kristendom, og heller ikke nogen frelse. Korsets forkyndelse hænger nøje sammen med de andre fire punkter for evangelisk forkyndelse. Guds Hellighed, Menneskets syndige natur, Nødvendigheden af […]

Share on Facebook