I 1936 var filmselskabet Universal i økonomisk krise. Man stod overfor enten at lukke selskabet ned, eller skabe et produkt der i stort tal kunne få folk ind i biografen igen. Dengang havde man ikke som i dag reklamer i biograferne. Man havde istedet flere film som man så i en pakke. De blev kaldt […]

Share on Facebook