For et par uger siden holdt jeg min seneste prædiken. Det er en udlægning af Mattæus 22.1-14. Den er også kendt som lignelsen om kongesønnens bryllup. I slutningen af den lignelse siger Jesus de berømte ord: “Thi mange er kaldet, men få er udvalgt” Hvordan man skal forstå dette, har været et diskussionsemne for mange […]

Share on Facebook