En af de ting jeg glæder mig over når jeg hører bibellærere som John MacArthur, Steve lawson, Mark Kielar m.fl. er deres enkle og tydelige udlægning af Guds ord. Deres tilgang til ordet viser at ordets betydning er ordet, og det gør de på en måde, så det står soleklart for dem der hører dem […]

Share on Facebook