Når man hører hvad der bliver prædiket i dag i kirkerne, så er der kolossalt stor fokus på mig og dig. Med andre ord der er masser af fokus på os, men ikke ret meget på Gud. Siden hvornår var det kirkens mening at være jeg-fokuseret? Og hvad er konsekvensen er denne jeg-fokusering hvis vi […]

Share on Facebook